Tanítások from március 2024

Húsvét | Lukács 24:1-12

Jézus feltámadásánál angyalok jelentek meg az asszonyoknak és a következőket mondták: „Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt. Feltámadt! Emlékezzetek, hogy mit mondott nektek még Galileában: »Az Emberfiát bűnösök kezére adják, megfeszítik, és a harmadik napon feltámad.«” Mit mondanak nekünk ezek a szavak ma? Mit jelent az a kép, hogy a kő el van hengerítve a sír elől?

Virágvasárnap | Máté 21:1-17

Virágvasárnapon látjuk Jézust, mint a megdicsőült messiást. Miért fontos erről megemlékeznünk? A tömeg azt kiabálta: hozsánna, azaz „ments meg most”. Jézus ma is megment mindentől, amitől csak szeretnénk?

Darwin vagy Jézus?

Vajon matematikailag mekkora az esélye az élet kialakulásának? És ami még fontosabb: mit jelent az életünkre nézve, hogy az evolúció vagy a teremtés az igazság? Ez a kérdés lényegesebb, mint elsőre gondolnánk.

Isten kedvessége | 2Sámuel 9

Sokszor gondoljuk, hogy amikor Jézus azt mondja: „Szeressétek ellenségeiteket!”, akkor valami teljesen újszerű ötlettel áll elő. A valóság az, hogy Isten már az ószövetségben is megmutatta az ő kegyelmét, szeretetét, kedvességét. Nézzük meg Dávid és Mefibóset esetét! Ez a történet segít nekünk megérteni, hogy mit jelent Isten kedvessége.

A teremtés és a jó öreg Föld

Ez az előadás azért készült, hogy egy kicsit elgondolkoztasson arról, hogy vajon tudományosan mennyire helytálló a mai népszerű evolúciós elmélet? Vizsgáljuk meg azt is, hogy a teremtéselmélet mellett milyen tények szólnak! Vajon az adatok tényleg a több millió éves Földet támasztják alá?