Tanítások

Gyülekezeti konfliktusok | Filippi 4:1-9

A Filippi levél negyedik része a következőkkel kezdődik: Pál két hölgyet kér arra, hogy rendezzék a konfliktusukat, amely úgy tűnik, az egész gyülekezetet megosztja. A levélben máshol is felüti a fejét ez a kérdés: hogyan tudunk egységben lenni konfliktusok nélkül a gyülekezetben úgy, hogy közben őszinték is maradunk egymással, magunkkal és Istennel?

A hívő élet célja | Filippi 3:12-21

Pál ebben a szakaszban nagyon erőteljesen beszél arról, hogy mi az, amit hátrahagy és mi az, ami felé teljes erővel fut – olyannyira, hogy ebben a futásban még példának is állítja magát. De mire gondol? A bűntelen, erkölcsös, vallásos életre? Esetleg valami más az ő életének fő fókusza?

Kiben bízom? | Filippi 3:4 -11

Pál a 3. vers végén határozottan beszél arról, hogy csak Krisztusban bízik. Ezután az életén keresztül is megmutatja, hogy Krisztus megismeréséért minden mást szemétnek és kárnak ítél. De hogyan lehet eljutni eddig? Hogyan találhatjuk meg örömünket az Úrban, és hogyan kerülhet végre Ő az első helyre az életünkben?

Romokból új épül | Ézsaiás 61:1-4

Mi a jó üzenete a Bibliának? Miért jött Jézus? Jó hír a szegényeknek. Gyógyulás a megtört szívűeknek. Szabadulás a foglyoknak és megkötözötteknek. Öröm a gyászolóknak. Újjáépülünk romjainkból! Jézus ezért jött, és nagy árat fizetett érte. Hát éljük ezt az életet!

Kemény eledel | Filippi 2:12-18

Mi minden gátol minket abban, hogy a krisztusi tanításban előrébb jussunk? Miért olyan nehéz a mai ember számára a teljes odaszántság, engedelmesség és alávetettség Istennek? Pál legerősebb kéréseit, felszólításait („félelemmel és rettegéssel …” és „az Isten irgalmára kérlek titeket …” ) vizsgáltuk meg ezen az alkalmon a kegyelem tükrében.

Miért jött Jézus? | Karácsony 2023

Jézus eljött erre a földre, erről emlékezünk meg karácsonykor – sok elgondolásunk lehet arról, hogy ezt miért is tette. Ezen az alkalmunkon megnéztünk (a teljesség igénye nélkül) pár mondatot, melyet Jézus maga mondott erről. Újra és újra rácsodálkozhatunk arra, hogy Jézus mennyivel több, és mennyivel közelebb van hozzánk, mint azt a vallásos elképzeléseink szerint elképzeltük!

Mennyire ember, és mennyire Isten! | Márk 1:35-45

Jézus nem félt megérinteni a leprást, mert Isten volt. Ugyanakkor a Megváltónak szüksége volt „énidőre”, elvonulásra – ezt többször látjuk az evangéliumokban – mert ember volt. Az Isten-ember eljött közénk, erre emlékezünk ma, Advent első vasárnapján. Az Isten-ember eljött közénk, ő az, aki az út lett Isten és ember között, ő tette lehetővé, hogy a világ teremtőjét apánknak hivhassuk. Errre emlékezünk életünk minden percében.