Tanítások by Bill Osborn

Ahogyan Jézus bizonyságot tesz | János 4

Sokan ismerjük Jézus történetét a samáriai asszonnyal a kútnál. Ebben a vidóban kicsit más aspektusból fogjuk megvizsgálni ezt a részt. Bill beszél arról, hogy Jézus maga hogyan kezdeményez beszélgetést, hogyan „tesz bizonyságot”, milyen a viszonyulása ebben – a maga korában nagyon szokatlan helyzetben – ehhez az idegen asszonyhoz, és mit szól mindehhez a történet többi szereplője?

A kereszténység eljut a pogányok közé – Apcsel. 11:19-30

Tudjátok, hol nevezték először Jézus követőit keresztényeknek? Milyen volt ez a város, és hogyan került ide Pál apostol?Végül: tudtátok, hogy az adakozás, vagyis a nélkülözők segítsége az első gyülekezetek születésével egy időben már jelen van az egyháztörténetben?

A Szentlélek bennünk – János 14:16-17

Pünkösd: a Pártfogó, vagyis a Szentlélek kitöltése, az egyház születése – és ennél sokkal több is. Isten lelke, a Szentlélek (más terminológia szerint: Szent Szellem) bennünk van, ő a pecsét (zálog, előleg) az életünkön.

A Szentlélek és az evangélium – Apcsel 8:26 – 9:22

Rajtunk múlik, hogy az emberek megértik-e a megváltás örömhírét (evangélium), és elfogadják azt? Ha mi mindent megteszünk, akkor már csak az ő döntésükön múlik minden? Nézzünk meg két megtéréstörténetet az újszövetségből, lássuk, mi a Szentlélek szerepe ebben a folyamatban! Nem meglepő modon annyit előre elárulhatunk: sok, nagyon is sok…

A Szentlélek kiáradása – Apcsel 8:1-25

Hogyan segítette az üldöztetés a korai egyházat abban, hogy teljesítse Jézus missziói parancsát? Hogyan jutott el az örömhír Samáriába? Milyen jelek kísérték a Szent Szellem kiáradását? Vajon a Szentlélek ajándéka pénzért is megvehető?

Isten kegyelmének sokszínűsége – ApCsel. 6:1-15 – Bill Osborn

Az egyház, pontosabban az azt alkotó emberek sokféleképpen szolgálhatnak. Pontos az ige analógiája: ez egy test, amelynek részei külön-külön nem működnek, ellenben együtt el tudják végezni mindazt, amit kell. Lehet, hogy nem nagy dolog az, amit egyenként és személy szerint végre tudunk hajtani. Mégis mi, kevés képességű és gyenge emberek alkotjuk együtt Krisztus testét, s tesszük azt a munkát, amit Ő ránk bízott! Mindeközben megtudjuk Billtől azt is, hogy miért lehet nagyon hasznos, ha egy idősek otthonába járunk zongorázni 🙂

Hogyan imádkozzunk hatékonyan? – 2Krónika 20: 1-27, ApCsel 4:23-31

Hogyan kezeljük a gondjainkat? Mindent megpróbálunk, aztán imádkozunk? Felmérjük e valójában, hogy kit szólítunk meg, amikor az Úr elé megyünk? Ismerjük Isten ígéreteit, és merjük őt emlékeztetni ezekre? Vajon mennyire tudjuk átengedni Istennek a problémáinkat? Egy ószövetségi példán keresztül ezekre a kérdésekre keressük ma együtt a válaszokat.
  • 1
  • 2