Tanítások by Bill Osborn

Isten kedvessége | 2Sámuel 9

Sokszor gondoljuk, hogy amikor Jézus azt mondja: „Szeressétek ellenségeiteket!”, akkor valami teljesen újszerű ötlettel áll elő. A valóság az, hogy Isten már az ószövetségben is megmutatta az ő kegyelmét, szeretetét, kedvességét. Nézzük meg Dávid és Mefibóset esetét! Ez a történet segít nekünk megérteni, hogy mit jelent Isten kedvessége.

Ahogyan Jézus bizonyságot tesz | János 4

Sokan ismerjük Jézus történetét a samáriai asszonnyal a kútnál. Ebben a vidóban kicsit más aspektusból fogjuk megvizsgálni ezt a részt. Bill beszél arról, hogy Jézus maga hogyan kezdeményez beszélgetést, hogyan „tesz bizonyságot”, milyen a viszonyulása ebben – a maga korában nagyon szokatlan helyzetben – ehhez az idegen asszonyhoz, és mit szól mindehhez a történet többi szereplője?

A kereszténység eljut a pogányok közé – Apcsel. 11:19-30

Tudjátok, hol nevezték először Jézus követőit keresztényeknek? Milyen volt ez a város, és hogyan került ide Pál apostol?Végül: tudtátok, hogy az adakozás, vagyis a nélkülözők segítsége az első gyülekezetek születésével egy időben már jelen van az egyháztörténetben?

A Szentlélek bennünk – János 14:16-17

Pünkösd: a Pártfogó, vagyis a Szentlélek kitöltése, az egyház születése – és ennél sokkal több is. Isten lelke, a Szentlélek (más terminológia szerint: Szent Szellem) bennünk van, ő a pecsét (zálog, előleg) az életünkön.

A Szentlélek és az evangélium – Apcsel 8:26 – 9:22

Rajtunk múlik, hogy az emberek megértik-e a megváltás örömhírét (evangélium), és elfogadják azt? Ha mi mindent megteszünk, akkor már csak az ő döntésükön múlik minden? Nézzünk meg két megtéréstörténetet az újszövetségből, lássuk, mi a Szentlélek szerepe ebben a folyamatban! Nem meglepő modon annyit előre elárulhatunk: sok, nagyon is sok…

A Szentlélek kiáradása – Apcsel 8:1-25

Hogyan segítette az üldöztetés a korai egyházat abban, hogy teljesítse Jézus missziói parancsát? Hogyan jutott el az örömhír Samáriába? Milyen jelek kísérték a Szent Szellem kiáradását? Vajon a Szentlélek ajándéka pénzért is megvehető?
  • 1
  • 2