Tanítások by Szabó Krisztián

Teremtés | 1. Mózes 1:6-25

A 6 napos teremtést tanulmányozzuk ebben a videóban. A hatodik nap megteremti Isten az embert. Hol vagyunk a teremtés történetben? Hol vagyunk az egész univerzumban? Kicsoda az ember, hová kell magunkat helyeznünk az egész képben? És személesen én, mi hol vagyunk a világmindenségben?

Legyen világosság | 1.Mózes 1:1-5

Isten első nap a világosságot teremti meg, még a Nap és más fényforrások előtt. Miért teremtett Isten ebben a sorrendben? A föld kietlen és sivár volt. Csak sötétség, víz, üresség. Hogy kapcsolódik ez a mai életünkhöz? Mit szimbolizál ez a helyzet? Mit jelent, hogy lett világosság?

Húsvét | Lukács 24:1-12

Jézus feltámadásánál angyalok jelentek meg az asszonyoknak és a következőket mondták: „Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt. Feltámadt! Emlékezzetek, hogy mit mondott nektek még Galileában: »Az Emberfiát bűnösök kezére adják, megfeszítik, és a harmadik napon feltámad.«” Mit mondanak nekünk ezek a szavak ma? Mit jelent az a kép, hogy a kő el van hengerítve a sír elől?

Virágvasárnap | Máté 21:1-17

Virágvasárnapon látjuk Jézust, mint a megdicsőült messiást. Miért fontos erről megemlékeznünk? A tömeg azt kiabálta: hozsánna, azaz „ments meg most”. Jézus ma is megment mindentől, amitől csak szeretnénk?

Darwin vagy Jézus?

Vajon matematikailag mekkora az esélye az élet kialakulásának? És ami még fontosabb: mit jelent az életünkre nézve, hogy az evolúció vagy a teremtés az igazság? Ez a kérdés lényegesebb, mint elsőre gondolnánk.

A teremtés és a jó öreg Föld

Ez az előadás azért készült, hogy egy kicsit elgondolkoztasson arról, hogy vajon tudományosan mennyire helytálló a mai népszerű evolúciós elmélet? Vizsgáljuk meg azt is, hogy a teremtéselmélet mellett milyen tények szólnak! Vajon az adatok tényleg a több millió éves Földet támasztják alá?

Gyülekezeti konfliktusok | Filippi 4:1-9

A Filippi levél negyedik része a következőkkel kezdődik: Pál két hölgyet kér arra, hogy rendezzék a konfliktusukat, amely úgy tűnik, az egész gyülekezetet megosztja. A levélben máshol is felüti a fejét ez a kérdés: hogyan tudunk egységben lenni konfliktusok nélkül a gyülekezetben úgy, hogy közben őszinték is maradunk egymással, magunkkal és Istennel?

A hívő élet célja | Filippi 3:12-21

Pál ebben a szakaszban nagyon erőteljesen beszél arról, hogy mi az, amit hátrahagy és mi az, ami felé teljes erővel fut – olyannyira, hogy ebben a futásban még példának is állítja magát. De mire gondol? A bűntelen, erkölcsös, vallásos életre? Esetleg valami más az ő életének fő fókusza?

Kiben bízom? | Filippi 3:4 -11

Pál a 3. vers végén határozottan beszél arról, hogy csak Krisztusban bízik. Ezután az életén keresztül is megmutatja, hogy Krisztus megismeréséért minden mást szemétnek és kárnak ítél. De hogyan lehet eljutni eddig? Hogyan találhatjuk meg örömünket az Úrban, és hogyan kerülhet végre Ő az első helyre az életünkben?