Romokból újjáépül – Apcsel. 15:12- 35

Romokból újjáépül – Apcsel. 15:12- 35

Jakab az első zsinaton Ámosz prófétát idézi, ahol Isten ígéretet tesz a romok újjáépítésére. Megnéztük, hogy ez mit jelenthet számunkra ma. Emellett azt a kérdést boncolgattuk, hogy bár Mózes törvénye nem érvényes ránk, de a szeretet törvénye igen – ez pedig arról szól, hogy áldozatot vállalunk a másikért. Ennek az áldozatvállalásnak a lehetőségeit, szélsőségeit vizsgáltuk meg.