Tanítások from március 2023

Állj fel! | Apcsel. 27:21-44

Pál a vihar közepén felállt, és bátorította a vele lévőket. A mi viharainkban Isten szól hozzánk és buzdít, hogy ne féljünk, csak haladjunk tovább. Álljunk fel mi is, poroljuk le a térdünket és menjünk tovább, bátorítva a környezetünket is, hogy Isten velünk van!

Erős vitéz volt, de bélpoklos lett | 2Királyok 5:1-19

Ezt olvassuk az ókori Naámánról, a szírai hadvezérről, sikeres, nagyrabecsült emberről: „Erős vitéz volt, de bélpoklos lett.” Vajon a bűn nem ugyanezt teszi velünk? Lehetünk sikeresek, nagyrabecsültek: jó családanyák és családfők, kiváló alkalmazottak és nagyszerű munkáltatók, képzett, becsületes emberek – valami mégis félrecsúszik, elromlik, megtörik az életünkben. Látjuk, érezzük, hogy a világ nem tökéletes, nem kerek. Mi a baj? És főleg: mi a megoldás? Segíthet nekünk egy csaknem háromezer éves történet, hogy megtudjunk erről valamit? Azt hiszem, igen: Isten változhatatlan,…

Viharban reménytelenül | Apcsel. 27:1-26

Pál Rómába való utazása óriási vihar közepette történt. Ez a vihar gyönyörűen példázza életünknek legnehezebb szakaszait, azokat, mikor már a halál is vonzó gondolattá válik. Lehetséges idáig eljutnia egy hívő embernek is? Normális ez? Isten miért engedi ezeket az időszakokat?