Tanítások

Az élet legnehezebb szakasza – ApCsel. 9:23-31

Ebben a részben Pál apostol életének nem túl ismert, és egyben talán a legnehezebb szakaszát nézzük meg. Levonunk belőle egy-két tanulságot arról, hogyan osszuk meg az evangéliumot, de a legfontosabb kérdés a következő: amikor úgy érezzük, hogy már nincs lejjebb, de kiderül, hogy mégis van, akkor arra miként reagáljunk.

Milyen a jó pásztor? – 1Timóteus 1

Milyen a jó pásztor? Mit kér tőle Isten, mit remélhet tőle a gyülekezet, és mit várjon saját magától? Ezekre a kérdésekre keressük a választ Németh Janival, a magyarországi Golgota gyülekezetek vezető lelkipásztorával. A bibliaóra után sor kerül Szabó Krisztián beiktatására is – formalitásoktól mentesen, egyszerűen, őszinte szavakkal Istenre bízva őt és családját. Krisz a bajai gyülekezet pásztoraként szolgál 2020 év eleje óta, a mai alkalom ezt a munkát ismeri el és erősíti meg – fogadjátok őt szeretettel!

Most ments meg! – Máté 21:1-17

Virágvasárnap Jézus bevonulását ünnepeljük Jeruzsálembe. Ezen a történeten keresztül megnézzük, hogy a Messiás három fő hivatala és szerepe milyen hatással van ma is az életünkre. A tömeg ezt kiáltotta: “Ments meg most!” Jézus megtette akkor? Megteszi ma, ha kérjük Tőle?

A Szentlélek és az evangélium – Apcsel 8:26 – 9:22

Rajtunk múlik, hogy az emberek megértik-e a megváltás örömhírét (evangélium), és elfogadják azt? Ha mi mindent megteszünk, akkor már csak az ő döntésükön múlik minden? Nézzünk meg két megtéréstörténetet az újszövetségből, lássuk, mi a Szentlélek szerepe ebben a folyamatban! Nem meglepő modon annyit előre elárulhatunk: sok, nagyon is sok…

Kutyából szalonna? – Márk 12:31

A Biblia egyik legismertebb gondolata a “szeresd felebarátodat, mint magadat”. És bár a lényege a másik ember szeretete, belegondoltatok már abba, hogy ez a vers az önmagunkhoz való viszonyulásunkról is szól? Mintha azt sejtetné, hogy amíg nem vagyunk rendben magunkkal, addig másokat sem fogunk tudni helyesen szeretni. Szóval fókuszáljunk rá most erre: mit jelent helyesen szeretni magunkat?

A Szentlélek kiáradása – Apcsel 8:1-25

Hogyan segítette az üldöztetés a korai egyházat abban, hogy teljesítse Jézus missziói parancsát? Hogyan jutott el az örömhír Samáriába? Milyen jelek kísérték a Szent Szellem kiáradását? Vajon a Szentlélek ajándéka pénzért is megvehető?

Isten kegyelmének sokszínűsége – ApCsel. 6:1-15 – Bill Osborn

Az egyház, pontosabban az azt alkotó emberek sokféleképpen szolgálhatnak. Pontos az ige analógiája: ez egy test, amelynek részei külön-külön nem működnek, ellenben együtt el tudják végezni mindazt, amit kell. Lehet, hogy nem nagy dolog az, amit egyenként és személy szerint végre tudunk hajtani. Mégis mi, kevés képességű és gyenge emberek alkotjuk együtt Krisztus testét, s tesszük azt a munkát, amit Ő ránk bízott! Mindeközben megtudjuk Billtől azt is, hogy miért lehet nagyon hasznos, ha egy idősek otthonába járunk zongorázni 🙂