Tanítások by Szabó Krisztián

Ki mondta? | 1. Mózes 3. rész |

Az egyik legismertebb része a Bibliának az, amikor az ember elbukik. Megnéztük, mi lehetett a fő oka Ádám és Éva kudarcának, hogyan kerülhették volna el, és mit jelent a bűneset története a mi életünkben.

Teremtés | 1. Mózes 1:6-25

A 6 napos teremtést tanulmányozzuk ebben a videóban. A hatodik nap megteremti Isten az embert. Hol vagyunk a teremtés történetben? Hol vagyunk az egész univerzumban? Kicsoda az ember, hová kell magunkat helyeznünk az egész képben? És személesen én, mi hol vagyunk a világmindenségben?

Legyen világosság | 1.Mózes 1:1-5

Isten első nap a világosságot teremti meg, még a Nap és más fényforrások előtt. Miért teremtett Isten ebben a sorrendben? A föld kietlen és sivár volt. Csak sötétség, víz, üresség. Hogy kapcsolódik ez a mai életünkhöz? Mit szimbolizál ez a helyzet? Mit jelent, hogy lett világosság?

Húsvét | Lukács 24:1-12

Jézus feltámadásánál angyalok jelentek meg az asszonyoknak és a következőket mondták: „Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt. Feltámadt! Emlékezzetek, hogy mit mondott nektek még Galileában: »Az Emberfiát bűnösök kezére adják, megfeszítik, és a harmadik napon feltámad.«” Mit mondanak nekünk ezek a szavak ma? Mit jelent az a kép, hogy a kő el van hengerítve a sír elől?

Virágvasárnap | Máté 21:1-17

Virágvasárnapon látjuk Jézust, mint a megdicsőült messiást. Miért fontos erről megemlékeznünk? A tömeg azt kiabálta: hozsánna, azaz „ments meg most”. Jézus ma is megment mindentől, amitől csak szeretnénk?

Darwin vagy Jézus?

Vajon matematikailag mekkora az esélye az élet kialakulásának? És ami még fontosabb: mit jelent az életünkre nézve, hogy az evolúció vagy a teremtés az igazság? Ez a kérdés lényegesebb, mint elsőre gondolnánk.

A teremtés és a jó öreg Föld

Ez az előadás azért készült, hogy egy kicsit elgondolkoztasson arról, hogy vajon tudományosan mennyire helytálló a mai népszerű evolúciós elmélet? Vizsgáljuk meg azt is, hogy a teremtéselmélet mellett milyen tények szólnak! Vajon az adatok tényleg a több millió éves Földet támasztják alá?

Gyülekezeti konfliktusok | Filippi 4:1-9

A Filippi levél negyedik része a következőkkel kezdődik: Pál két hölgyet kér arra, hogy rendezzék a konfliktusukat, amely úgy tűnik, az egész gyülekezetet megosztja. A levélben máshol is felüti a fejét ez a kérdés: hogyan tudunk egységben lenni konfliktusok nélkül a gyülekezetben úgy, hogy közben őszinték is maradunk egymással, magunkkal és Istennel?